title>Strona Klubu Miłośników Gier Bitewnych Ośmiornica Łódzka

O O�miornicy
News
Turnieje
Relacje
Ligi Lokalne
Kampanie
Zdj�cia
Cz�onkowie
Regulamin
Forum
Macki Wojny

Menu:


Galeria

Hobbysta grudnia - Szynka

Ten co najwięcej w grudniu pomalował (nie koniecznie najlepiej) - Euru

2gie miejsce grudnia - Misiek

3cie miejsce grudnia - Zigmunth

Tabela Rankigowa ogólna:


1. Szynka 23% [ 12 ]

2. Misiek 21% [ 11 ]
3. Zigmunth 17% [ 9 ]
4. Euruhil 8% [ 4 ]
4. Relax 8% [ 4 ]
4. Voltar 8% [ 4 ]
4. Zembol 8% [ 4 ]
5. Endi 4% [ 2 ]
5. Nars 4% [ 2 ]
6. Cahir 0% [ 0 ]


Tabele Miesięczne:


1. Szynka 23% [ 12 ]

2. Misiek 21% [ 11 ]
3. Zigmunth 17% [ 9 ]
4. Euruhil 8% [ 4 ]
4. Relax 8% [ 4 ]
4. Voltar 8% [ 4 ]
4. Zembol 8% [ 4 ]
5. Endi 4% [ 2 ]
5. Nars 4% [ 2 ]
6. Cahir 0% [ 0 ]Regulamin Łódzkiej Ligi Hobbystów – ranking roczno-miesięczny.


1. Liga Hobbystów,

organizowana przez KMGB Ośmiornica Łódzka, jest rankingiem malarzy figurek do gier bitewnych i twórców makiet terenów do bitewniaków.

2. Celem Ligi

jest promowanie hobby, w dziedzinie modelarskiej, jak również motywacja do podnoszenia swoich umiejętności w tej dziedzinie. Celem dodatkowym jest zwiększenie ilości pomalowanych figurek na stołach bitewnych w Łodzi.

3. Udział w Lidze

może wziąć każdy Członek KMGB Ośmiornica Łódzka, oraz, za zgodą organizatora, każdy hobbysta z województwa łódzkiego.

4. Udział w Lidze

jest bezpłatny.

5. Warunkiem udziału w Lidze jest

złożenie w jednym ze wskazanych terminów zdjęć przynajmniej jednej pracy.
Terminy ogłaszane są co miesiąc w odpowiednich wątkach na forum.

6. Prace zakwalifikowane

do Ligi muszą być:
a. malowane przez osobę zgłaszającą
b. malowane w ramach czasowych określonych w każdym z okresów rankingowych.

7. Okres rankingowy to

miesiąc poprzedzający ukazanie się Rankingu Miesięcznego. Oznacza to, że w Rankingu styczniowym będą oceniane pracę pomalowane w grudniu i analogicznie do końca roku.

8. Prace mogą być zgłaszane do

terminu określonego przez organizatora w danym Rankingu Miesięcznym (jednak nie później niż do 15 każdego miesiąca).

9. Ocena modelarska wystawiana jest

na podstawie subiektywnej ankiety, w której może wziąć udział każdy użytkownik forum.

10. Okres trwania ankiety

oceniającej to 7 dni. (preferowany okres to niedziela – sobota)

11. Subiektywna ocena modelarska,

jest podstawą do przyznania punktów rankingowych w danym miesiącu. Określana jest wzorem: (liczba zgłoszonych prac) - (miejsce w ankiecie) +1.

Przykład:

Liczba zgłoszonych :10
1. miejsce = 10 -1 +1=10p
2. miejsce = 10 -2 +1= 9p.
itd. … .

12. Mając na uwadze propagację celu dodatkowego

z punktu 2 tego regulaminu. Wprowadzone zostają dodatkowe punkty rzemieślnicze. Możliwe jest zdobycie maksymalnie 4p. rzemieślniczych w każdym miesiącu – po jednym w każdej kategorii.

13. Kategorie punktów rzemieślniczych.

Aby uzyskać punkty z danej kategorii – figurka musi być całkowicie pomalowana a podstawka modelowana (posypka + malowanie).
a) Regiment, skład, oddział – 10 pieczhurów WFB, 5 kawalerzystówWFB, 8 piechurów WH40k, 5 podstawek FOW.
b) Maszyny wojenne – 3 maszyny, 3 rydwany, 3 motocykle, itd (wszystko co ma podstawkę rydwanową lub o szerokości 50 ale mniejszą niż Arachnarok) – mogą być to 3 różne modele.
c) Modele pojedyncze – 3 modele pojedyncze piechoty, bądź 2 modele kawalerii (muszą to być modele, które w mechanice gry nie są traktowane jako część regimentu/oddziału).
d) Wielki model – Model bardzo duży, Typu Landrider albo Arachnarok (podstawka większa niż rydwanowa)

14. Na podstawie subiektywnej

oceny modelarskiej zsumowanej z punktami rzemieślniczymi, ustalany jest Ranking Miesięczny.

15. Ranking Roczny

jest ustalany na podstawie sumy punktów rankingów miesięcznych w danym roku.

16. Zwycięzca Rankingu Miesięcznego

ma prawo do specjalnego tytułu „Hobbysty Miesiąca” w polu rangi na forum KMGB OŁ do czasu rozstrzygnięcia rankingu kolejnego miesiąca.

17. Zwycięzca Rankingu Rocznego

ma prawo do specjalnego tytułu „Hobbysty Roku” w polu rangi na forum KMGB OŁ do czasu rozstrzygnięcia rankingu za rok kolejny.

18. Nagrody:

Co miesiąc prace z pierwszych 3 miejsc Rankingu Miesięcznego zostaną umieszczone na stronie OŁ
W miarę rozwoju rankingu, zostaną wprowadzone nagrody rzeczowe (będzie to uwarnkowane wolą uczestników)


Webdesign by zembol (C) 2010 - Webmaster: Euru - Pytania, wnioski, aktualizacje @ Euru