title>Strona Klubu Miłośników Gier Bitewnych Ośmiornica Łódzka

O O�miornicy
News
Turnieje
Relacje
Ligi Lokalne
Kampanie
Zdj�cia
Cz�onkowie
Regulamin
Forum
Macki Wojny

Menu:


Tabela Rankingowa


1 - Euru - 30 PR - 2T

2 - Azurix - 28 PR - 2T
3 - Cluzoe - 22 PR - 2T
4 - Tomekjar - 20 PR - 1T
5 - ReyQ - 18 PR - 2T
6 - Schtrasny - 18 PR - 2T
7 - Wookie - 18 PR - 1T
8 - Gabriel - 16 PR - 1T
9 - Ślivek - 16 PR - 1T
10 - Tularis - 14 PR - 1T
11 - Wicher - 14 PR - 1T
12 - Bartool - 13 PR - 1T
13 - Emi - 13 PR - 1T
14 - Napoleon - 13 PR - 2T
15 - Barnky - 10 PR - 1T
16 - Cahir - 10 PR - 1T
17 - Hoops - 9 PR - 1T
18 - Kuba - 9 PR - 1T
19 - Anioł - 8 PR - 1T
20 - Mateusz - 8 PR - 1T
21 - Pawko - 7 PR - 1T
22 - Skarabek - 7 PR - 1T
23 - Neko - 5 PR - 1T
24 - Warboss - 2 PR - 1T
25 - Misiek - 1 PR - 0T
26 - Zembol - 1 PR - 0T


Turnieje:


Walka Czempionów

20.01.2013.

1 - Tomekjar & Euru 53 (5352) 20 PR

2 - Amdor & Bizim 49 (2564) ---
3 - Cluzoe & Wookie 47 (3027) 18 PR
4 - Azurix 44 (2316) 17 PR
5 - Ślivek i Gabriel 36 (1390) 16 PR
6 - Schtrasny 35 (-174) 15 PR
7 - Wicher & Tularis 33 (-709) 14 PR
8 - Bartool i Emi 32 (735) 13 PR
9 - ReyQ i Napoleon 30 (-482) 12 PR
10 - Idaia i Loki 29 (-641) ---
11 - Barnky & Cahir 29 (-1025) 10 PR
12 - Hoops & Cylindryk 25 (-2123) 9 PR
13 - Anioł & Mateusz 17 (-4292) 8 PR
14 - Skarabek & Pawko 12 (-5938) 7 PR

Premia Rankingowa: Rezerwowy – Misiek +1PR


-------------------------------

Pre Bazyl
27.01.2013.

1 - Jacek 56 ---

2 - Azurix 52 11 PR
3 - Euru 39 10 PR
4 - Kuba 39 9 PR
5 - Rafixator 36 ---
6 - Voodoo 34 ---
7 - Rejki 34 6 PR
8 - Neko 30 5 PR
9 - Cluzoe 25 4 PR
10 - Schtrasny 21 3 PR
11 - Warboss 15 2 PR
12 - Napoleon 14 1 PR

Premia Rankingowa: Rezerwowy – Zembol +1PRRegulamin:


I Postanowienia ogólne

1. Celem Rankingu jest promowanie Warhammera Fantasy Battle, zachęcenie graczy do częstego udziału w turniejach i stałego podnoszenia swoich umiejętności.
2. Ranking na rok 2013 rozpoczyna działalność przy okazji pierwszego turnieju WFB 2013, a kończy ją 31.12.2013.

II Turnieje

1. Ranking tworzony jest na podstawie wyników turniejów
2. Do Rankingu zaliczane są turnieje lokalne odbywające się w Łodzi i jej najbliższych okolicach (np. Zgierz)
3. Do Rankingu zaliczane są turnieje spełniające następujące warunki:
a) Regulamin turnieju został opublikowany na forach Łódzkich klubów zajmujących się grami bitewnymi co najmniej 2 tygodnie przed turniejem
b) Wyniki turnieju (zawierające wyniki bitew, zajęte miejsce oraz imiona, nazwiska, nicki, miejscowości reprezentowane przez graczy) zostały opublikowane na forach Łódzkich klubów nie później, niż 5 dni po turnieju
c) W turnieju uczestniczyło co najmniej 10 graczy
4. Turniej nie zostanie uwzględniony w Rankingu, jeśli Organizator Turnieju umieści odpowiedni zapis w Regulaminie Turnieju, co najmniej 2 tygodnie przed turniejem

III Gracze

1. Do Rankingu zaliczony zostanie każdy gracz z Woj. Łódzkiego uczestniczący w co najmniej jednym turnieju z rozdziału II
2. Gracz zostaje wykreślony z Rankingu, jeśli wyrazi takie życzenie w tym temacie
3. Gracz może na własne, wyrażone w tym temacie, życzenie wznowić udział w Rankingu. W takim wypadku zachowuje Punkty Rankingowe zdobyte przed rezygnacją z udziału w Rankingu.
4. Gracz nie spełniający warunków z pkt 1 może zostać uwzględniony w Rankingu na wniosek i za wyrażoną w głosowaniu zgodą graczy należących do Rankingu

IV Koordynator Rankingu

1. Ma obowiązek archiwizować wyniki turniejów rankingowych
2. Ma obowiązek uzupełniać Tabelę Rankingową w przeciągu tygodnia od publikacji wyników
3. Ma prawo ogłaszać głosowania w sprawach dotyczących Rankingu
4. Rozstrzyga kwestie sporne i nierozstrzygnięte głosowania

V Punkty Rankingowe

1. Gracze Rankingowi otrzymują Punkty Rankingowe za udział w imprezach spełniających warunki określone w rozdziale II „Turnieje”.
2. Punkty Rankingowe uzyskane przez gracza określa się w zależności od ilości osób biorących udział w turnieju:
a) Turnieje do 20 osób – uzyskane PR równe są liczbie uczestników pomniejszonej o liczbę graczy, którzy zajęli wyższe miejsce.
Przykład:
Zenek zajął 5 miejsce na turnieju, w którym uczestniczyło 14 osób. Za ten turniej otrzymuje (14 osób - 4 lepszych graczy) 10PR
b) Turnieje powyżej 20 osób – gracz zajmujący pierwsze miejsce otrzymuje 20PR, drugie miejsce 19PR, trzecie miejsce 18PR itd. Za zajęcie miejsca dwudziestego i niższego gracz otrzymuje 1PR.

VI Klasyfikacja rankingowa

1. W ramach Rankingu prowadzona jest Tabela Rankingowa. Stanowi ona ogólną klasyfikację Graczy Rankingowych i jest konstruowana na podstawie zdobytych PR.
2. W Tabelach uwzględniane są PR z 4 turniejów rankingowych, w których dany Gracz uzyskał najlepszy wynik.
Przykład:
Zenek w kolejnych turniejach uzyskał następujące ilości PR:
Turniej 1: 1
Turniej 2: 7
Turniej 3: 12
Turniej 4: 5
Turniej 5: 21
Turniej 6: 9
W Tabeli Rankingowej uzyskuje (7+12+21+9) 49PR i na tej podstawie ustalane jest jego miejsce.
3. Gracze nie należący do Rankingu i nie spełniający warunków pozwalających na ich dodanie do Rankingu, są uwzględniani przy obliczaniu PR ale nie są dopisywani do Tabeli.
4. W przypadku remisu, Koordynator ustala pozycję w Tabeli porównując ze sobą kolejne najlepsze osiągnięte przez poszczególnych graczy wyniki Punktowe z turniejów rankingowych, które nie zostały uwzględnione w Punktach danego gracza.
Przykład:
Zenek i Stefan mają w TR po tyle samo PR. Koordynator porównuje 5 najlepszy pod względem zdobytych PR turniej Stefana z 5 najlepszym pod względem zdobytych PR turniejem Zenka i na tej podstawie rozstrzyga remis. Jeśli pierwsze porównanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, porównywane są kolejne (szóste, siódme itd) wyniki aż do uzyskania rozstrzygnięcia.
5. Po wyczerpaniu możliwości z pkt 4, uznany zostaje remis.
6. Klasyfikacja rankingowa (Tabela) publikowana jest w tym temacie, pod regulaminem.
7. Wyniki turniejów publikowane są w tym temacie pod Tabelą Rankingową.

VII Premie turniejowe

1. Premie turniejowe to dodatkowe PR przyznawane Graczom. Punkty te są przypisane do wyniku turnieju i nie wpływają na pozycje Gracza w Tabelach (patrz rozdział VI), jeśli nie wpływa na nie turniej, w którym zostały uzyskane.
2. W Rankingu przyznawane są następujące premie turniejowe:
a) Organizator Turnieju rankingowego otrzymuje +1PR, jeśli nie był uczestnikiem turnieju (nie grający nie-rezerwowy).
b) Gracz Rezerwowy turnieju rankingowego otrzymuje +1PR, jeśli nie był klasyfikowany w wynikach turnieju.

VIII Nagrody

1. W trakcie sezonu rankingowego zbierane są fundusze na nagrody dla Zwycięzców Łódzkiego Rankingu Graczy WFB. Podstawowym założeniem jest uznanie pierwszych trzech miejsc Rankingu.
2. Na każdego z uczestników turnieju zgłaszanego do Rankingu nałożona zostaje obowiązkowa opłata 1zł która zasili Fundusz ŁRG. Opłata ta uiszczana jest każdorazowo podczas uczestnictwa w turnieju rankingowym.
3. Obowiązkiem Organizatora Turnieju Rankingowego jest uwzględnienie tej kwoty przy ustalaniu opłaty za wstęp na turniej.
4. Obowiązkiem Organizatora Turnieju Rankingowego jest przekazanie zebranej kwoty Koordynatorowi Rankingu który pełni funkcję skarbnika na czas trwania sezonu rankingowego.
5. Obowiązkiem Koordynatora Rankingu jest publikowanie aktualnie zebranej kwoty w temacie z Regulaminem i Tabelą Rankingową.


Webdesign by zembol (C) 2010 - Webmaster: Euru - Pytania, wnioski, aktualizacje @ Euru