title>Strona Klubu Miłośników Gier Bitewnych Ośmiornica Łódzka

O O�miornicy
News
Turnieje
Relacje
Ligi Lokalne
Kampanie
Zdj�cia
Cz�onkowie
Regulamin
Forum
Macki Wojny

Menu:


Ranking Główny


1 SlaaN: [19, 27, 8, 12, 14]-80

2 Fastyś: [24, 9, 31, 9]-73
3 Major: [16, 13, 17, 11, 8]-65
4 Jardzioch: [24, 29, 11]-64
5 Stalker: [21, 15, 27]-63
6 Krysiak: [22, 16, 6, 10, 6]-60
7 Grzeniu: [12, 17, 21, 3, 7]-60
8 Robert Rupert Rajkowski: [23, 7, 14, 10]-54
9 Kard: [7, 18, 13, 8, 9]-47
10 Grzegorz Gregu Kluska: [23, 4, 7]-34
11 Endi: [21, 12]-33
12 Rydl: [19, 12]-31
13 Michał Reyki Teśluk: [31]-31
14 Michał pan_reksio Jóźwiak: [29]-29
15 Zigmunth: [9, 19]-28
16 Decide1: [9, 19]-28
17 Mateusz Dziewanowski: [25]-25
18 Patryk Stachowicz: [25]-25
19 Enzeru: [7, 17]-24
20 Mateusz Kozieł: [21]-21
21 Relax: [14, 6]-20
22 Kaja: [7, 13]-20
23 Zagłoba: [15, 5]-20
24 LosKamilos: [18]-18
25 Duqlazul: [18]-18
26 Piotr "Smal3tz" Małecki: [1, 13, 3]-17
27 Wojtas: [16]-16
28 Jaskół : [15]-15
29 Volta: [14]-14
30 Tymcio: [14]-14
31 Kryspin Świtlicki: [9, 5]-14
32 Mortai: [11]-11
33 Martini: [11]-11
34 Dymitr: [11]-11
35 Malinka: [10]10
36 Cezary Ostrowski: [5, 4, 1]-10
37 Michał Tuszowski: [9]-9
38 Lizak: [8]-8
39 Gothomog: [8]-8
40 Yapa: [6]-6
41 Omar: [5]-5
42 Mendel: [5]-5
43 Przemek Pawlikowski: [5]-5
44 Piotr Jaczewski: [4]-4
45 Adam Rodakowski: [4]-4
46 Mateusz "Sass" Marczak: [2]-2
47 Alchemik: [2]-2TURNIEJE:

„A.D. 2012”; 26.02.2012

1. Jardzioch & Fastyś- 47 DP (1950 VP )
2. Krysiak- 47 DP ( 1703 VP)
3. Endi & Stalker- 42 DP
4. Rydl- 40 DP
5. LosKamilos & Duqlazul- 36 DP
6. Major & Wojtas- 31 DP ( 81 VP )
7. Relax & Tymcio- 31 DP ( - 2563 VP)
8. Grzeniu- 30 DP
9. Dymitr & Martini- 29 DP
10. Deicide1 & Zigmunth- 26 DP
11. Kard & Kaja- 23 DP
12. Omar & Mendel- 19 DP

"Ostatni Bój” 01.07.2012

1.SlaaN 63 DP / 19 rankingowych
2.Kard 61 DP / 18 rank
3.Grzeniu 56 DP / 17 rank
4.Krysiak 52 DP / 16 rank
5.Stalker 51 DP / 15 rank
6.Voltar 51 DP / 14 rank
7.Major 50 DP / 13 rank
8.Endi 47 DP / 12 rank
9.Mortai 40 DP / 11 rank
10.Malinka 38 DP / 10 rank
11.Fastyś 35 DP / 9 rank
12.Lizak 30 DP / 8 rank
13.Enzeru 30 DP / 7 rank
14.Relax 28 DP / 6 rank
15.Twist 23 DP / ----
16.Cezary 23 DP / ----
17.Adam Rodakowski 22 DP / ----
18.Alchemik 20 DP / 2 rank

Mroczny Sojusz 4.11.2012

1 Grzegorz Fastyś Fastyn /31 PR
1 Michał Reyki Teśluk /31 PR
2 Tomasz tomekjar Jardzioch /29 PR
2 Michał pan_reksio Jóźwiak /29 PR
3 Tomasz Slaan Sobieszek /27 PR
3 Piotr Stalker Zastocki /27 PR
4 Mateusz Dziewanowski /25 PR
4 Patryk Stachowicz /25 PR
5 Robert Rupert Rajkowski /23 PR
5 Grzegorz Gregu Kluska /23 PR
6 Grzegorz Grzeniu Kostański /21 PR
6 Mateusz Kozieł /21 PR
7 Robert Majewski /19 PR
7 Karol Klimecki /19 PR
8 Michał Nowak /17 PR
8 Wojtek Majka /17 PR
9 Zagłoba - /15 PR
9 Jaskół - /15 PR
10 Karolina Kaja Kupiec /13 PR
10 Karol Kolczyński /13 PR
11 Mateusz Marczak /11 PR
11 Mariusz Gulczyński /11 PR
12 Kryspin Świtlicki /9 PR
12 Michał Tuszowski /9 PR
13 Cezary Ostrowski /7 PR
13 Przemek Pawlikowski /7 PR
14 Piotr Jaczewski /5 PR
14 Adam Rodakowski /5 PR

"Nieznany wróg"

1.Tomasz Sobieszek GK 14 PR
2.Marcin Karkula Necron 13PR
3.Mateusz Karczewski CSM 12PR
4.Tomasz Jardzioch IG 11PR
5.Robert Rajkowski Eldar 10PR
6.Karol Kolczyński Orks 9PR
7.Wojtek Majka DE 8PR
8.Grzegorz Kluska DE 7PR
9.Łukasz Krysiak Orks 6PR
10.Bartosz Bojanowski Tyranid 5PR
11.Adam Rodakowski SM 4PR
12.Piotr Malecki SW 3PR
13.Jeremi Przewozny Tau 2PR
14.Cezary Ostrowski CSM 1PR

"Wrota otchłani"

1. Rupert 14PR
2.Smaletz 13PR
3.Slaan 12PR
4.Major 11PR
5.Krysiak 10PR
6.Fastyś 9PR
7.Gothomog 8PR
8.Grzeniu 7PR
9.Yapa 6PR
10.Stave 5PR
11.Cezary 4PR
12.Piotrek Jaczewski 3PR
13.Twist 2PR
14.Forest 1PR

"Turniej Przystań"

1.Tomasz "Slaan" Sobieszek GK 8PR
2.Robert "Rupert" Rajkowski BA+ Eldar 7PR
3.Łukasz "Krysiak" Krysiak IG 6PR
4.Jakub "Zagłoba" Zagłobiński ORKS 5PR
5.Grzegorz "Gregu" Kluska SM 4PR
6.Grzegorz "Grzeniu" Gostański GK + SW 3PR
7.Mateusz "Sass" Marczak IG 2PR
8.Piotr "Smal3tz" Małecki ELDAR 1PR


Regulamin


I Postanowienia ogólne

1. Celem Rankingu jest promowanie Warhammera 40.000, zachęcenie graczy do częstego udziału w turniejach i stałego podnoszenia swoich umiejętności.
2. Ranking na rok 2012 rozpoczyna działalność 28.01.2012 i kończy ją 28.01.2013

II Turnieje

1. Ranking tworzony jest na podstawie wyników turniejów
2. Do Rankingu zaliczane są turnieje lokalne odbywające się w Łodzi i jej najbliższych okolicach (np. Zgierz)
3. Do Rankingu zaliczane są turnieje spełniające następujące warunki:
a) Regulamin turnieju został opublikowany na forum KMGB OŁ co najmniej 2 tygodnie przed turniejem
b) Wyniki turnieju (zawierające imiona, nazwiska, nicki, miejscowości reprezentowane przez graczy) zostały opublikowane na forum KMGB OŁ nie później, niż 7 dni po turnieju
c) W turnieju uczestniczyło co najmniej 10 graczy
4. Turniej nie zostanie uwzględniony w Rankingu, jeśli Organizator Turnieju umieści odpowiedni zapis w Regulaminie Turnieju, co najmniej 2 tygodnie przed turniejem
5. Ostatni zaliczany do Rankingu turniej jest turniejem składkowym, a wpływy z niego są przeznaczone na nagrody

III Gracze

1. Do Rankingu zaliczony zostanie każdy gracz z Woj. Łódzkiego uczestniczący w co najmniej jednym turnieju z rozdziału II
2. Gracz zostaje wykreślony z Rankingu, jeśli wyrazi takie życzenie w tym temacie
3. Gracz może na własne, wyrażone w tym temacie, życzenie wznowić udział w Rankingu. W takim wypadku zachowuje Punkty Rankingowe zdobyte przed rezygnacją z udziału w Rankingu.
4. Gracz nie spełniający warunków z pkt 1 może zostać uwzględniony w Rankingu na wniosek i za wyrażoną w głosowaniu zgodą graczy należących do Rankingu

IV Koordynator Rankingu

1. Ma obowiązek archiwizować wyniki turniejów rankingowych
2. Ma obowiązek uzupełniać Tabelę Rankingową w przeciągu tygodnia od publikacji wyników
3. Ma prawo ogłaszać głosowania w sprawach dotyczących Rankingu
4. Rozstrzyga kwestie sporne i nierozstrzygnięte głosowania

V Punkty Rankingowe, Tabela Rankingowa

1. Tabela Rankingowa określa miejsce każdego gracza w Rankingu na podstawie zdobytych Punktów Rankingowych
2. Tabela Rankingowa publikowana jest w tym temacie, pod Regulaminem
3. Punkty Rankingowe uzyskane przez gracza na turnieju są równe liczbie uczestników pomniejszonej o liczbę graczy, którzy zajęli wyższe miejsce. Przykład:
Zenek zajął 5 miejsce na turnieju, w którym uczestniczyło 14 osób. Za ten turniej otrzymuje (14 osób - 4 lepszych graczy) 10PR
4. W Tabeli Rankingowej uwzględniane są Punkty Rankingowe z 6 turniejów rankingowych, w których dany gracz uzyskał najlepszy (liczony w PR) wynik. Przykład:
Zenek w kolejnych turniejach uzyskał następujące ilości PR:
Turniej 1: 1
Turniej 2: 7
Turniej 3: 12
Turniej 4: 5
Turniej 5: 21
Turniej 6: 9
Turniej 7: 6
Turniej 8: 18
W tabeli Rankingowej uzyskuje (7+12+21+9+18) 67PR i na tej podstawie ustalane jest jego miejsce.
5. Gracze nie należący do Rankingu i nie spełniający warunków pozwalających na ich dodanie do Rankingu, są uwzględniani przy obliczaniu PR, ale nie są dopisywani do Tabeli Rankingowej
6. W przypadku remisu, Koordynator ustala pozycję w Tabeli Rankingowej porównując ze sobą najlepsze osiągnięte przez poszczególnych graczy wyniki z turniejów rankingowych, które nie zostały uwzględnione w PR danego gracza w Tabeli Rankingowej. Przykład:
Zenek i Stefan mają w TR po tyle samo PR. Koordynator porównuje 7 najlepszy pod względem zgobytych PR turniej Stefana z 7 najlepszym pod względem zgobytych PR turniejem Zenka i na tej podstawie rozstrzyga remis. Jeśli pierwsze porównanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, porównywane są kolejne (ósme, dziewiąte itd) wyniki aż do uzyskania rozstrzygnięcia.
7. Po wyczerpaniu możliwości z pkt 6, uznany zostaje remis

VI Premie turniejowe, premie rankingowe:


1Każdy uczestnik turnieju rankingowego otrzymuje +1PR do wyniku z tego turnieju za każdych 5 graczy powyżej 10


2. Na turniejach składkowych każdy uczestnik turnieju rankingowego otrzymuje +1PR do wyniku z tego turnieju


3. W Rankingu przyznawane są następujące premie rankingowe:


a) Organizator Turnieju rankingowego otrzymuje +1PR za każdych 5 graczy powyżej 10

b) Organizator Turnieju rankingowego otrzymuje +1PR, jeśli nie był uczestnikiem turnieju (nie grający nie-rezerwowy)
c) Gracz Rezerwowy turnieju rankingowego otrzymuje +1PR
d) Gracz Rezerwowy turnieju rankingowego otrzymuje dodatkowy +1PR, jeśli nie był klasyfikowany w wynikach turnieju
e) Organizator Turnieju nie otrzymuje premii za bycie Graczem Rezerwowym


Webdesign by zembol (C) 2010 - Webmaster: Euru - Pytania, wnioski, aktualizacje @ Euru